Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kvinner i fagbevegelsen 2013
Representasjon i LO og forbundene

Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2013:10

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Kvinner i fagbevegelsen, Kvinners representasjon i fagbevegelsen

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Anne Mette Ødegård, Kristine Nergaard

I denne rapporten ser vi på kvinners representasjon og deltakelse i LO og i forbundene. Vi trekker opp de historiske linjene og ser på hvordan likestilling som saksfelt har utviklet seg i LO over 100 år.
Historien illustreres med portretter og intervjuer av kvinnelige tillitsvalgte. Vi spør:
– Hvordan er kvinners representasjon i ulike verv og posisjoner?
– Har kvinner styrket sin representasjon siden 2007?
– Hva gjenstår av utfordringer på likestillingsområdet, og hvordan arbeider forbundene med dette i dag?

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20300