Fafo-rapporter

Rapportsøk

Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005

Torgeir Nyen

Fafo-rapport 501

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Prosjekt: Lærevilkårsmonitoren 2005

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig fokusering på læringsvilkårene i arbeidslivet. Monitoren inneholder et sett av indikatorer for sentrale lærevilkår, både vilkår for læring gjennom deltakelse i utdanning og opplæring og vilkår for uformell læring gjennom det daglige arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2003.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 501