Fafo-rapporter

Rapportsøk

Med rett til å varsle
...men hjelper det, og er det lurt?

Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2010:18

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

For vel to år siden ble de nye varslerbestemmelsene innlemmet i arbeidsmiljøloven. Hvor godt kjent er norske arbeidstakere med dem? Har det blitt tryggere for arbeidstakere å varsle? Og har norske virksomheter etablert rutiner for varsling på arbeidsplassen, i tråd med § 3–6 i arbeidsmiljøloven? Dette er noen av de spørsmålene som blir belyst i denne rapporten, som bygger på en spørreundersøkelse til 6000 arbeidstakere i privat og offentlig sektor.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20162