Skip to main content
  • Tina Østberg

Mobil og omskiftelig

Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra industrien i Kongsbergregionen

  • Fafo-rapport 326
  • Fafo-rapport 326

Rapporten inngår i et større prosjekt der regionalt næringsliv ses i sammenheng med ungdommens utdannings- og yrkesvalg. Denne rapporten omhandler Kongsbergregionen, og er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Fafo og Kongsberg Industrikompetanse (KIKOM). Prosjektet har vært en del av programmet Livslang Læring i Kongsbergs industribedrifter. Fafo har gjennomført tilsvarende forskningsprosjekter i Ytre Søre Sunnmøre og i Harstad-regionen i samarbeid med henholdsvis Ulstein Industrier AS og Omstillingsprogrammet i Sør-Troms og nordre Nordland.

I rapporten redegjøres det for ungdommens forestillinger om Det gode arbeid og Det gode liv. Hvilke verdier, holdninger og forventninger ligger til grunn for ungdommens valg av utdanning og yrke?

Et sentralt tema er hvorvidt deres utdannings- og yrkesambisjoner samsvarer med hva det regionale næringslivet, og da spesielt den regionale industrien, kan tilby dem. Utdanningssystemet og næringslivet er viktige arenaer for læring og kompetanseutvikling. Det blir drøftet hvordan de to arenaene kan samarbeide for å imøtekomme regionale utfordringer knyttet til rekruttering, omstilling og framtidig verdiskaping.

Næringslivet i regionen kan beskrives som bestående av et industrielt mangfold. Studien viser at industrien har et tilfredsstillende rekrutteringspotensial i regionens ungdom. Samtidig ser vi at utferdstrangen hos ungdommene er stor, og at fagarbeiderrekrutter så vel som ingeniørrekrutter har høye utdanningsambisjoner. Studien avdekker også at ungdommene har mangelfull kunnskap om utviklingsmuligheter og andre arbeidsforhold i den regionale industrien.

  • Publisert: 27. januar 2000
  • Ordrenr. 326
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere