Fafo-rapporter

Rapportsøk

Modeller og dilemmaer
Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2008:24

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Kan offentlig sektor benytte styringsprinsipper og organisasjonsmodeller fra privat sektor når både målet og rasjonalet bak eksistensen til offentlige virksomheter er annerledes enn i privat sektor? Hva skjer med viktige prinsipper som likebehandling, etterprøvbarhet, rettssikkerhet og innsyn når bedriftsøkonomiske målparametere innføres i offentlige virksomheter? Hva skjer med borgernes innflytelse på offentlig sektor når politikerne trekker seg tilbake? Dette er sentrale spørsmål som diskuteres i denne rapporten.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20066