Skip to main content
  • Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Modeller og dilemmaer

Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor

  • Fafo-rapport 2008:24
  • Fafo-rapport 2008:24

Kan offentlig sektor benytte styringsprinsipper og organisasjonsmodeller fra privat sektor når både målet og rasjonalet bak eksistensen til offentlige virksomheter er annerledes enn i privat sektor? Hva skjer med viktige prinsipper som likebehandling, etterprøvbarhet, rettssikkerhet og innsyn når bedriftsøkonomiske målparametere innføres i offentlige virksomheter? Hva skjer med borgernes innflytelse på offentlig sektor når politikerne trekker seg tilbake? Dette er sentrale spørsmål som diskuteres i denne rapporten.

  • Publisert: 26. februar 2008
  • Ordrenr. 20066