Fafo-rapporter

Rapportsøk

Mot en videre horisont
Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2012:42

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Kjernevirksomheten i Color Line er transport av mennesker og gods i nasjonalt og internasjonalt farvann. Denne hovedoppgaven forhindrer ikke at selskapet er involvert i andre samfunnsområder. I denne rapporten settes søkelys på tre aktuelle temaer – miljø og utvikling, reiseliv og kultur, opplæring og utdanning. Vi har intervjuet aktører i selskapet og i dets omgivelser om hvordan de opplever Color Lines visjon om å utgjøre en forskjell, ikke bare økonomisk for selskapet, men også for samfunnet som helhet.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20269