Skip to main content
 • Fafo-rapport 136
 • Jon M. Hippe og Axel West Pedersen

Når jobben betaler

En analyse av velferdsordninger i arbeidsmarkedet

 • Fafo-rapport 136
 

Den norske velferdsstaten er preget av reformpause og innstramminger. Interessen for private alternativer øker. Velferdsordninger utviklet på den enkelte bedrift eller ved avtale mellom partene er trolig det viktigste alternativet til offentlig innsats. Arbeidsmarkedsbasert velferd får stadig større betydning for lønnstakernes sosiale sikkerhet.

Rapporten tar opp tre sider ved denne delen av samfunnets velferdsproduksjon:

 • For det første kartlegges utbredelsen, sammensetningen og fordelingen av den bedriftsbaserte velferden i dagens norske arbeidsmarked.
 • For det andre drøftes hvordan arbeidsdelingen mellom offentlig og arbeidsmarkedsbasert velferd i Norge skiller seg ut i forhold til andre land.
 • Sist, men ikke minst, analyseres de politiske drivkreftene bak endringer i forholdet mellom offentlig og arbeidsmarkedsbasert velferd i Norge.
 • Publisert: 12. januar 1992
 • Ordrenr. 136
 • ISBN
  ISBN 82-7422-087-0
Last ned publikasjonen