Skip to main content
  • Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten

Når nøden er størst

En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

  • Fafo-rapport 476
  • Fafo-rapport 476

Denne rapporten er resultat av en kartleggingsundersøkelse av de frivillige organisasjonenes innsats overfor fattige, gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoretet. Rapporten belyser både de frivillige organisasjonenes tilbud om økonomisk og materiell hjelp til livsopphold og deres innsats på det sosiale området. Videre blir organisasjonenes vurdering av sin egen rolle som fattigdomsbekjempere diskutert, og personer som benytter seg av de frivillige organisasjonenes tilbud forteller om sine erfaringer. Endelig diskuteres likheter og forskjeller mellom det frivillige og det offentlige sosiale arbeidet.

  • Publisert: 13. februar 2005
  • Ordrenr. 476
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere