Skip to main content
  • Halvor Fauske

Når tid ikke er penger?

En undersøkelse om grunnskolelærernes arbeidstid

  • Fafo-rapport 062
  • Fafo-rapport 062

Lærernes arbeidstid er et kontroversielt tema. I den offentlige debatt har lærerne blitt møtt med argumenter om at korte dager og lange ferier er et dårlig utgangspunkt for bl.a. lønnskrav. Lærerorganisasjonene hevder imidlertid at lærerne arbeider like mye som andre arbeidstakere - noen lærere mener også at de arbeider mer enn andre.
Dette er ett av temaene som belyses i denne boken om grunn­skolelærernes arbeidstid. Foruten lærernes arbeidstid, tas det opp temaer som:

  • Lærerarbeidets karakter og arbeidsbyrde
  • Lærernes status som yrkesgruppe.
  • Deltidslærernes arbeidstid
  • Variasjoner i arbeidstid mellom lærergrupper.
  • Lærernes arbeidstid sammenlignet med arbeidstid ellers arbeidslivet.
  • Publisert: 8. januar 1986
  • Ordrenr. 062