Skip to main content
  • Fafo-rapport 2013:18
  • Vidar Bakkeli og Geir Veland

Nye telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede

Kostnader og nyttevirkninger

  • Fafo-rapport 2013:18
 

Denne rapporten handler om telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede. Disse inkluderer teksttelefonformidling for døve og hørselshemmede, rabattert nummeropplysning for svaksynte og blinde, samt bildetolktjenester for tegnspråkbrukere. Forfatterne sammenligner først de norske tjenestene med tilsvarende svenske og danske tjenester, og analyserer dernest kostnader og nyttevirkninger ved å innføre nye og utvidede tjenester i Norge: digitalisert teksttelefon- og tal-selv-formidling, samt utvidede åpningstider og støtte for Skype i bildetolktjenesten i NAV.

  • Publisert: 5. februar 2013
  • Ordrenr. 20308
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0002-7ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen