Skip to main content
  • Magne Bråthen og Jørgen Svalund

Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne

Kartlegging av måloppnåelse

  • Fafo-rapport 2015:57
  • Fafo-rapport 2015:57

Målet om å inkludere flest mulig i arbeidslivet er en prioritert oppgave for myndighetene. For å oppnå dette er intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) videreført av partene i arbeidslivet. Denne avtalen forplikter myndighetene og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene til å arbeide for å senke sykefraværet, styrke tilknytningen til arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne og å forlenge perioden vi står i arbeidslivet. Myndighetene har ansvar for å rapportere om utviklingen når det gjelder måloppnåelsen for IA-arbeidet. I denne rapporten diskuterer vi hvilke datakilder, statistikk og indikatorer som er tilgjengelige og bør ligge til grunn for en løpende oppfølging av yrkesdeltakelsen og innsatsen overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

  • Publisert: 8. januar 2016
  • Ordrenr. 20562

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)