Fafo-rapporter

Rapportsøk

Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle

Fafo-rapport 473

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Gjennom spørreundersøkelse, intervjuer og dokumentanalyse har undersøkes ulike nivåer i Forbundet for Ledelse og Teknikk. Sentrale temaer er aktivitet, informasjon, kommunikasjon, bistand, kompetanse og rekruttering. Hvordan fungerer de ulike nivåene i dag, og hva preger forholdet mellom dem? Hvilke ulike forventninger, problemforståelser og virkelighetsoppfatninger kan knyttes til de ulike nivåene? For å tydeliggjøre dette er det underveis trukket fram diskusjonstemaer som kan knyttes til funn og utfordringer i undersøkelsen.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 473