Fafo-rapporter

Rapportsøk

Oss i mellom
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering

Gudmund Hernes og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 090

Nettutgave

Forskere på Fafo: Gudmund Hernes, Kristine Nergaard

Utgitt: 1989 Id-nr.: 090