Skip to main content
  • Bjørn Andersen

Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen

Veidekke og Selmer på 1990-tallet

  • Fafo-rapport 428
  • Fafo-rapport 428

I denne rapporten vektlegges en industrisosiologisk tilnærming hvor begrensninger for rasjonell organisering av byggeplassproduksjonen først og fremst studeres med referanse til arbeidstakernes perspektiv.
* Hvilke vekststrategier har selskapene valgt på 1990-tallet?
* Hvordan praktiseres prosjektorganisering under sterke konjunktursvingninger?
* Hvilke utfordringer representerer EU-utvidelsen østover og nye lovbestemmelser om friere bruk av innleie av arbeidskraft?
* Er entreprenørselskapene kjennetegnet av håndverksbasert administrasjon?
* Er entreprenørselskapene preget av teknologisk stagnasjon?
* Hva slags eierskap har selskapene hatt på 1990-tallet og hvilken betydning har det at ansatte opptrer som eiere i egen bedrift?
* Har de ansattes medbestemmelse og faglige innflytelse økt eller blitt redusert på 1990-tallet?

  • Publisert: 5. februar 2004
  • Ordrenr. 428
Last ned publikasjonen