Fafo-rapporter

Rapportsøk

Sammen er vi sterke
En historie om nedbemanning i Nortura

Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2009:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Kristin Alsos

Gilde/Nortura har siden 2000 håndtert omstillinger ved flere av sine produksjonsanlegg, og om lag 1500 ansatte i ulike deler av bedriften har vært omfattet av nedbemanninger. Som et utgangspunkt for prosessen var begge parter i konsernet enige om å bruke virkemidler som skulle bidra til nye jobber, og ikke sluttpakker. I dag har omtrent 90 prosent av de berørte fått ny jobb i eller utenfor konsernet. I denne rapporten kartlegges og analyseres omstillingsprosessen, og vi peker på tre elementer som har bidratt til de gode resultatene:
• Det ble etablert en egen omstillingsavtale (Gardermoenavtalen) mellom konsernet og fagforeningen, med retningslinjer for nedbemanning.
• Det ble bestemt å etablere lokale partssammensatte styringsgrupper og jobbsentre med ansvar for prosessen når anlegg skulle nedbemanne eller nedlegges.
• Det ble opprettet en egen støttegruppe på konsernnivå – Team Personalstøtte – som har bidratt aktivt i styringsgruppene gjennom hele omstillingsperioden.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20101