Skip to main content
 • Fafo-rapport 232
 • Torkel Bjørnskau

Seks timers dag i omsorgsyrker

En evaluering av forsøket i Oslo kommune

 • Fafo-rapport 232
 

Forsøket med seks timers arbeidsdag ble gjennomført blant ansatte i hjemmetjenesten og ved et alders- og sykehjem i bydel 2 i Oslo. Forsøket pågikk i 22 måneder, fra juni 1995 til og med mars 1997, og omfattet 103 personer. Hovedformålet med forsøket var å redusere sykefraværet blant de ansatte. Rapporter gir blant annet svar på følgende spørsmål:

 •   Førte seks timers dagen til bedre arbeidsmiljø og trivsel?
 •   Ble helseplagene og sykefraværet redusert?
 •   Fikk småbarnsforeldrene en bedre hverdag?
 •   Medførte forsøket at brukere og pasienter fikk bedre pleie?

Rapporten gir også en kort oversikt over andre forsøk med redusert arbeidstid, både i Norge og i andre europeiske land, og inneholder også en diskusjon om erfaringene fra forsøket i Oslo kan belyse sentrale spørsmål i debatten om seks timers dagen, knyttet til sysselsetting og likestilling.

 • Publisert: 22. februar 1997
 • Ordrenr. 232
 • ISBN
  ISBN 82-7422-199-0
Last ned publikasjonen