Fafo-rapporter

Rapportsøk

Svart på hvitt
Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere

Gudmund Hernes og Knud Knudsen

Fafo-rapport 109

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Gudmund Hernes

Det siste tiåret er det norske fargekartet blitt forandret: En en ny, synlig minoritet er kommet til, folk av en annen farge. De er ikke lenger noen man møter på TV-skjermen, de er tilstede i praktisk talt alle lokalsamfunn. Nordmenn får satt sine verdier om offervilje og solidaritet på prøve. Avisene bærer bud om sammenstøt og konflikter mellom nykommere og nordmenn - men også om støtte og hjelpsomhet.

Ser man bakover i norsk historie, finner man at Norge i ulike faser har stått overfor nasjonale problemer både med innvandring og utvandring.

Hvordan har Norge møtt innvandrere og flyktninger det siste tiåret? Har negative reaksjoner tiltatt i styrke og er de blitt mere utbredt? Er Norge et land av rasister? Hva ligger bak negative reaksjoner og avvisning - er det rasistiske holdninger, eller ligger andre vurderinger under?

Dette er spørsmålene denne boken søker å gi svar på. Den trekker også opp mulige utviklingslinjer i et Norge med en større andel innvandrere og peker på kritiske valg som landet står overfor.

Utgitt: 1990 Id-nr.: 109