Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ti år etter
Ledelse, ansvar og samarbeid i norske sykehus

Jon M. Hippe og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2012:57

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

I 2012 er det ti år siden spesialisthelsetjenesten ble reorganisert og helseforetakene etablert. Helseforetakene var et avgjørende virkemiddel for å sikre en mer effektiv og bedre helsetjeneste for pasientene. I forslaget til Stortinget ble reformen kalt en ledelses- og ansvarsreform. Denne rapporten analyserer om reformen har ført til bedre rolleavklaring mellom eier og foretak, om reformen har myndiggjort ledere og om ledere har fått et større handlingsrom. Rapporten gir kunnskap om hvordan ledere selv opplever ansvar, krysspress og sitt forhold til profesjoner, faglige prioriteringer og medvirkning i helseforetakene.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20284