Skip to main content
  • Cecilie Øien

Underveis

En studie av enslige mindreårige asylsøkere

  • Fafo-rapport 2010:20
  • Fafo-rapport 2010:20
Det siste tiåret har en stadig økende mengde barn og unge kommet til Europa som enslige mindreårige. Bak avgjørelsen om at enslige mindreårige sendes ut eller selv velger å migrere, ligger det både sikkerhetsmessige faktorer og sosiale og økonomiske årsaker. Migrasjon er en kompleks prosess, og både deres egne og familiens ønsker utfordres av de mulighetene og begrensningene som finnes i transittland, som igjen påvirker hvilke land ungdommene ender opp i. Reisen skjer på en tid i livet hvor de er underveis fra å være barn til å bli voksen, og både ungdommene og deres familie har et håp om at de skal kunne få en bedre framtid om de reiser ut enn det de ville fått i opprinnelseslandet. Rapporten er gjort på oppdrag for Justis- og politidepartementet.
  • Publisert: 16. februar 2010
  • Ordrenr. 20164
Last ned publikasjonen