Skip to main content
  • Fafo-rapport 2014:12
  • Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

  • Fafo-rapport 2014:12
 

Medlemsundersøkelsen 2013 er den fjerde som Fafo har gjennomført for Utdanningsforbundet. Formålet med disse undersøkelsene er å få tilbakemeldinger på organisasjonenes virke. Her kartlegges det hvorfor medlemmene har blitt medlem, hvordan man har blitt medlem, medlemmenes bruk av tillitsvalgtapparatet, deltakelse i det lokale organisasjonsarbeidet, om medlemmene er villige til å påta seg verv og hvilke kommunikasjons- og informasjonskanaler de foretrekker.

For hver medlemsundersøkelse, har en medlemsgruppe eller tema blitt særlig vektlagt. I 2013 er det de arbeidsplasstillitsvalgte som det har blitt satt søkelys på. Vi spør hvorfor de er blitt tillitsvalgte, om de trives, og hva som er det beste og verste ved å ha verv. Vi ser på hva som kjennetegner arbeidet i klubben og forholdet til medlemmene og arbeidsgiver. Hvilke saker de arbeider med, og om de opplever å få opplæring, støtte og oppfølging fra Utdanningsforbundet, blir også belyst.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 20359
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0101-7ISSN 0801-6143