Skip to main content
  • Torgeir Aarvaag Stokke

Utmeldinger i LO-forbundene på 1990-tallet

  • Fafo-rapport 256
  • Fafo-rapport 256

Organisasjonsgraden i Norge er påfallende stabil, men LO taper terreng i forhold til andre arbeidstakerorganisasjoner. I denne rapporten undersøkes det om utviklingen skyldes høye utmeldingstall i LO-forbundene, og om disse utmeldingstallene har økt nå på 1990-tallet. Konklusjonen er at utmeldingene ikke øker. Dermed er medlemsproblemet i LO først og fremst et rekrutteringsproblem.

Det synes likevel mulig å få redusert utmeldingene noe, og rapporten lanserer konkrete forslag til tiltak både på LO-nivå og i forbundene.

  • Publisert: 5. februar 1998
  • Ordrenr. 256
Last ned publikasjonen