Skip to main content
  • Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard

Varehandelen som inkluderingsarena

Rekruttering, opplæring og arbeidstrening

  • Fafo-rapport 2017:25
  • Fafo-rapport 2017:25

Butikkjobb er inngangsporten til arbeidslivet for mange unge arbeidstakere og for de som ikke har eller ikke ønsker særlig utdanning. Varehandelen tar også imot mange via arbeidstrening i regi av NAV. I denne rapporten ser vi på varehandelen som inkluderingsarena:

• Hva ser arbeidsgivere etter når de rekrutterer? Hvordan drives opplæring av
unge arbeidstakere med lite arbeidserfaring?
• Kan man bruke erfaring fra ordinær rekruttering til å skape en god arbeidspraksis
for de som kommer på tiltak i regi av NAV?
• Varehandelen rekrutterer mange ledere internt. Hvordan utdanner man ledere
fra en gruppe arbeidstakere med lite formell utdanning?

Undersøkelsen er initiert av Hovedorganisasjonen Virke og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet i kombinasjon med kunnskapsmidler tildelt Virke fra oppfølgingsgruppa for IA-avtalen.

  • Publisert: 17. august 2017
  • Ordrenr. 20633