Skip to main content
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen

Fast i fisken?

Fiskerinæringens markedsmuligheter, styringsproblemer og innovasjonsevne

  • Fafo-rapport 059
  • Fafo-rapport 059

Forfatterne analyserer hvordan organiseringen av fiskerinæringen har ført til strukturell konservatisme som begrenser innovasjon, læring. entreprenørskap, produktutvikling og markedsopparbeiding. Fiskerinæringen er mulighetenes næring, men mange muligheter blir ikke virkeliggjort.

Fisket er landets eldste næring. Samtidig kan den bli en av de mest fremtidsrettede. Hindringene er ikke naturgitte, men menneskeskapte. Mulighetene er åpne – hvis vi selv åpner dem, hevder forfatterne Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen i denne boken.

  • Publisert: 5. januar 1986
  • Ordrenr. 059
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere