Skip to main content
  • Bård Jordfald

Flere spor – mange veier?

  • Fafo-rapport 2012:56
  • Fafo-rapport 2012:56

Denne rapporten tar for seg hvordan man kan få til en rask og effektiv utbygging av norsk jernbane, samt fordeler og ulemper med forskjellige organisasjons- og finansieringsformer. I jernbanesammenheng er Norge et lite land, som står overfor valg andre europeiske land allerede har tatt. For å kunne lære av andre, har vi rettet blikket mot Sverige, Tyskland, Frankrike og Sveits – som alle har valgt sin måte å organisere jernbanevirksomheten på innenfor EUs ramme- og regelverk.

  • Publisert: 12. mars 2012
  • Ordrenr. 20283
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere