Skip to main content
  • Anders B. Fyhn

Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar

Underveisevaluering av Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser

  • Fafo-rapport 533
  • Fafo-rapport 533

Dette er den andre av tre rapporter fra Fami hvor «Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser» evalueres på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet. Samarbeidsprosjektet har som mål å få ned antallet begjæringer om utkastelse og gjennomførte utkastelser i de tre bydelene i Oslo indre øst. Rapporten er en underveisevaluering som beskriver og vurderer Samarbeidsprosjektet fra 2004 til våren 2006, med særlig henblikk på prosjektets aktiviteter og arbeidsmetodikk for å oppnå delmål knyttet til kartlegging og metodeutvikling på individ- og systemnivå.

  • Publisert: 26. februar 2006
  • Ordrenr. 533
Last ned publikasjonen