Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Frontfagsmodellen og anbefalingene fra Holden III-utvalget

Notat utarbeidet for Frontfagsmodellutvalget

  • Fafo-notat 2023:15
  • Fafo-notat 2023:15
Dette notatet diskuterer frontfagsmodellen med særlig vekt på betydningen av frontfagsrammen, det vil sli anslaget for lønnsveksten i industrien. Fra og med 2014 angis en slik ramme av NHO, i forståelse med LO. Blant temaene er i hvilken grad rammen fungerer som en norm for påfølgende lønnsoppgjør, om rammen oppfattes som et troverdig anslag for lønnsveksten i industrien og hvordan fleksibiliteten i frontfagsmodellen praktiseres. I notatet diskuteres også spenninger i norsk lønnsdannelse, og hvordan kan disse få betydning for frontfagsmodellen i tiden framover.  Notat er utarbeidet for Frontfagsmodellutvalget, et offentlig oppnevnt utvalg som har vært ledet av professor Steinar Holden.
  • Publisert: 15. desember 2023
  • Ordrenr. 10393

Fafo-forskere