Skip to main content
  • Dag Olberg

Hvor travelt er det på jobben?

Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden

  • Fafo-notat 2012:14
  • Fafo-notat 2012:14

Dette notatet diskuterer tidspress i arbeidslivet, i hovedsak basert på levekårsdata fra 2009. Blant temaene er spørsmål om tempo og hvor ofte det er for mye å gjøre. Ledere og personer i akademiske yrker rapporterer i størst grad om at de ofte har for mye å gjøre, men også blant arbeidstakere som ikke er ledere og i flere yrkesgrupper med kortere utdanningsbakgrunn er det mange som rapporterer om denne typen tidspress.

  • Publisert: 12. januar 2012
  • Ordrenr. 10160
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere