Skip to main content
  • Tonje Goa Kjøll

Individuell ettervirkning av tariffavtaler i norsk arbeidsliv

En analyse av regelens rekkevidde

  • Masteroppgave
  • Masteroppgave

Oppgaven omhandler regelen om individuell ettervirkning av tariffavtaler. Regelen ble stadfestet av Høyesterett i HR-2021-1193-A (Grefsenhjemmet-dommen), men etterlater seg en rekke spørsmål om regelens rekkevidde. I oppgaven gjøres først en gjennomgang av tariffavtalens særlige rettsvirkninger, før Grefsenhjemmet-dommen blir presentert. Hovedvekten er lagt på en analyse av regelens rekkevidde. Hvilke tariffavtalebestemmelser er av en slik karakter at de får individuell ettervirkning, og i hvilke situasjoner regelen gjør seg gjeldende? Situasjonen ved tariffavtaleskifte og særavtaler er også drøftet.

  • Publisert: 26. juni 2023
  • Ordrenr. 966