Publikasjoner

Rapportsøk

Kampen om kapitalen
Investeringer og kapitalbevegelser i internasjonale markeder

Torunn Kvinge, Ove Langeland og Dag Stokland

Fafo-rapport 138

Last ned nettutgave

Nettutgave

Kampen om kapitalen er en av fem rapporter Fafo utfører for prosjektet "Norge som industrinasjon", på oppdrag fra LO og NHO via "Hovedorganisasjonenes Fellestiltak - Næringsutvikling".

Temaet for rapporten er nasjonal næringspolitikk i en situasjon med økt internasjonalisering, europeisk integrasjon og friere kapitalbevegelser. Hva er de sentrale utfordringene for 1990-tallets norske næringsliv når det gjelder kapitaltilgang og lokalisering av investeringene? Og hvilke nasjonale virkemidler kan brukes i "kampen om kapitalen" for å sikre produktive og sysselsettingsskapende investeringer i Norge utover 1990-tallet?

Med vekt på en bredest mulig dokumentasjon av utviklingen og ståstedet for norsk arbeids- og næringsliv, drøfter rapporten blant annet følgende temaer:

  • Global konkurranse og nasjonal næringspolitikk
  • Utviklingstrekk i norsk økonomi
  • Sparing, investeringer og lønnsomhet
  • Investeringer inn og ut av norsk økononmi -attraksjonskraft og regulering
  • Institusjonelle eiere - hvilken kapital,hvilken kompetanse?
  • Nasjonal skattepolitikk og internasjonal konkurranse

Utgitt: 1992 Id-nr.: 138