Skip to main content
  • Mark B. Taylor

Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte

Kartlegging og avviksanalyse som grunnlag for nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs Guiding Principles on Business and Human Rights

  • Fafo-notat 2013:12
  • Fafo-notat 2013:12

Norske myndigheter har besluttet at det skal utarbeides en handlingsplan for nasjonal oppfølging av FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (Guiding Principles on Business and Human Rights). I Norge er menneskerettighetene lovfestet. De viktigste internasjonale og europeiske menneskerettighetskonvensjonene er formelt integrert i norsk lovgivning. Disse medfører at staten har plikt til å beskytte mot overgrep fra tredjeparter som næringslivet og sørge for oppreisning, både gjennom rettslige og ikke-rettslige midler. I anledning med handlingsplan er det behov for å gjennomføre en kartleggings- og avviksanalyse. Denne studien består av to deler: en kartlegging av norske offentlige instanser og deres relevans for næringsliv og menneskerettigheter, og en analyse av avvik mellom norsk offentlig praksis og FNs Guiding Principles.

  • Publisert: 12. januar 2013
  • Ordrenr. 10178

Fafo-forskere