Skip to main content
  • Svein Erik Moen

Kommunen som samfunnsutvikler

Drivere og hindringer for næringsutviklings- og sysselsettingsarbeid

  • Fafo-rapport 2011:30
  • Fafo-rapport 2011:30

Kommunene spiller en viktig rolle for utviklingen av næringslivet og sysselsettingen i Norge. I denne rapporten forsøker vi derfor å kartlegge og forstå det næringsarbeidet kommunene gjør for å utvikle det lokale næringslivet og skape økt sysselsetting. Dette gjør vi gjennom en analyse av drivere og hindringer av kommunalt nærings- og sysselsettingsarbeid.

  • Publisert: 25. februar 2011
  • Ordrenr. 20221
Last ned publikasjonen