Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Hvem snakker med de frafalne?

Kaja Reegård og Jon Rogstad

2013

Les kronikken hos Aftenposten

Forskningstema: Gjennomføring og frafall

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Hvem snakker med de frafalne?