Skip to main content

Hvem snakker med de frafalne?

Kronikker og debatt |  2013
23. juni 2015

Reegård, K. & Rogstad, J. (2013). Hvem snakker med de frafalne? Kronikk. Aftenposten, 11.9.