Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen

Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte

  • Fafo-notat 2013:05
  • Fafo-notat 2013:05

I notatet beskrives kommunalt og fylkeskommunalt ansattes kunnskap om pensjonsreformen, deres holdninger til levealdersjusteringer og avkortningen av pensjon ved tidlig uttak. Det er gjort med utgangspunkt i data fra en spørreundersøkelse blant 1200 ansatte og pensjonerte fra sektoren født i 1943, 1946 eller 1949, som alle var yrkesaktive som 55-åringer.

  • Publisert: 6. januar 2013
  • Ordrenr. 10171