Skip to main content
  • Silje Sønsterudbråten

Lovlig med forbehold

Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet

  • Fafo-rapport 2012:38
  • Fafo-rapport 2012:38

Mange som søker asyl i Norge dokumenterer ikke sin identitet. Kan man påvirke disse asylsøkere til å legge fram pass etter at de er innvilget oppholdstillatelse? Dette var målsetningen bak innføringen av begrensede oppholdstillatelser i juni 2009. Tre år etter at ordningen ble innført gjennomgås her bruken av de begrensede tillatelsene. Studien viser at personer som har begrenset oppholdstillatelse i Norge, opplever sin situasjon som vanskelig. Mangel på norskopplæring, arbeid og hjelp til å forstå tillatelsen, samt lang botid i mottak, gjør det ikke lett å leve et verdig og meningsfylt liv. Vanskelige forhold til tross er det kun et mindretall som legger fram pass og slik får ordinær oppholdstillatelse. Årsakene til dette er sammensatte. Studien peker på flere hindringer som møter de personer som forsøker å framskaffe pass. Samtidig er det tydelig at det er langt fra alle som forsøker eller kan framskaffe pass.

  • Publisert: 22. februar 2012
  • Ordrenr. 20265
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere