Skip to main content
  • Ove Langeland (red.), Torkel Bjørnskau, Hilde Lorentzen og Axel West Pedersen

Mellom frihet og fellesskap

  • Fafo-rapport 270
  • Fafo-rapport 270

Dette er en av publikasjonene fra rapportserien i prosjektet Det 21 århundrets velferdssamfunn. Det er en omfattende serie med stor faglig spennvidde og flere bidrag fra forskere i inn- og utland. Sentrale temaer som dekkes i rapportserien er:

  • arbeidslivet med vekt på globalisering, næringsutvikling og sysselsetting; kompetanse, etter- og videreutdanning; forhandlinger og trepartssamarbeid
  • hverdagslivet med vekt på familie, nærmiljø og frivillige organisasjoner; normer, holdninger og verdier
  • velferdstjenester med vekt på helse, omsorg og sosial trygghet; velferdsstat, privatisering og levekår
  • velferdsytelser med vekt på pensjoner, inntektssikring og fordeling; økonomisk ulikhet og fattigdom

Boka er utgitt på Tiden forlag og er dessverre ikke tilgjengelig fra Fafo.

  • Publisert: 3. februar 1999
  • Ordrenr. 270
Last ned publikasjonen