Skip to main content
  • Torgeir Aarvaag Stokke

NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

  • Fafo-notat 1996:11
  • Fafo-notat 1996:11

Arbeidsgiversiden i det organiserte arbeidslivet har lenge vært et mindre prioritert studieobjekt enn arbeidstakersiden. Gjennom Fafos strategiske instituttprogram (1996-2000) og delprogrammet om de kollektive aktørenes rolle på arbeidsmarkedet, ønsker vi å bidra til en oppretting av denne ubalansen. Av de første temaene som tas opp, er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som medlems- og arbeidsgiverorganisasjon.

I dette notatet ligger hovedvekten på å belyse NHO ut fra statistiske kilder. Hovedkilden er NHOs eget medlemsregister. Notatet er konsentrert om to grunnleggende enheter: NHOs medlemsbedrifter, og de som er sysselsatte i disse medlemsbedriftene. Disse to grunnleggende enhetene vil så bli belyst ut fra bransje- eller næringskoder, organisasjonsenheter, tariffavtalebinding, størrelse (for bedriftene) og status (for de sysselsatte).

  • Publisert: 12. januar 1996
  • Ordrenr. 869