Skip to main content
  • Johan Christensen

Nordisk skattepolitikk mot 2030

NordMod2030. Delnotat 1

  • Fafo-notat 2013:07
  • Fafo-notat 2013:07

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene.

  • Publisert: 8. januar 2013
  • Ordrenr. 10173
Last ned publikasjonen