Skip to main content
 • Fafo-rapport 048
 • Jon M. Hippe (red)

Ny kurs for velferdsstaten?

 • Fafo-rapport 048
 

NY KURS FOR VELFERDSTATEN? er den første større rapporten fra FAFOs sosialpolitiske dokumentasjonsprosjekt. Boken dokumenterer den faktiske utviklingen på en rekke sosialpolitiske områder for perioden 1977- 1985. Blant temaene som boken tar opp er:

 • Folks holdning til velferdstaten
 • Nøkkeltall om den økonomiske utviklingen i perioden 1977-85
 • Budsjettutviklingen i helse-, trygde- og sosialsektoren

Du vil også finne spesialanalyser av eldreomsorgspolitikken, sysselsettings­utviklingen og den offentlige næringsstøtten. Dokumentasjonsprosjektet vil fortsette i årene framover. Det vil utvides til å omfatte flere politikkområder.

Forfattere:
Jon M. Hippe (red.) - Gudmund Hernes - Jon Eivind Kolberg - Kåre Hagen - Jon Erik Dølvik - Hilde Lorentzen - Dag Stakeland - Henning Stirø.

 • Publisert: 9. januar 1985
 • Ordrenr. 048
 • ISBN
  ISBN 82-10-991187-7