Skip to main content
  • Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle

Nyskaping i norsk næringsliv

  • Fafo-rapport 191
  • Fafo-rapport 191

Nyskaping er en viktig forutsetning for økonomisk vekst og innebærer ikke bare radikale oppfinnelser, men stadig pågående forbedringsprosesser i næringslivet.

I denne rapporten drøfter vi begrepene innovasjon og nyskaping og hvilken betydning nyskaping har for økt vekst og velstand. Tilgjengelige data om nyskapende virksomhet i Norge og sammenlikninger med andre OECD-land oppsummeres. Vi diskuterer faktorer som er viktige for å få til nyskaping og myndighetenes rolle i å forbedre næringslivets nyskapingsevne.

  • Publisert: 23. januar 1996
  • Ordrenr. 191
Last ned publikasjonen