Skip to main content
  • Espen Dahl

Nytter det å følge opp sykemeldte?

  • Fafo-notat 1996:03
  • Fafo-notat 1996:03

Formålet med prosjektet «Søkelys på sykmeldte» var å undersøke om det er mulig, med forholdsvis enkle og rimelige tiltak fra trygdekontorets side, å korte ned lengden på sykefraværene og dermed redusere sykepengeutbetalingene.

Prosjektet kom i stand på initiativ fra Fylkestrygdekontoret i Buskerud. I nært samarbeid med Fylkestrygdekontoret har fire trygdekontorer i Buskerud deltatt i prosjektet. Av grunner vi kommer til, rapporteres resultatene bare fra tre av dem her. Prosjektet har vært finansiert av Rikstrygdeverket, mens Forskningsstiftelsen Fafo har vært ansvarlig for den vitenskapelige delen av forsøket.

  • Publisert: 4. januar 1996
  • Ordrenr. 861