Skip to main content
Ole Berrefjord og Per Heum

Oljepolitikken og leveransespørsmålet

  • Fafo-rapport 010
  • Fafo-rapport 010

Boken er både en oljepolitisk lærebok og en grundig studie av oljepolitikkens og de internasjonale selskapers betydning for norsk næringsliv

Etter en innledende oversikt over den norske petroleumsvirksomheten, presenteres en modell for analyser av beslutninger og disposisjoner, aktører og maktforhold innen oljevirksomheten.

I dette pespektivet drøftes de sentrale parter i leveranseforholdet; myndighetene, oljeselskapene og leverandørbedriftene. Også fagbevegelsens posisjon i beslutningsprosessen diskuteres. Hovedpunktene i disse drøftelsene knytter an til konsesjonspolitikken og ubalansen i kontaktene mellom oljeselskapene og leverandørene.

Boken er utarbiedet av FAFO, Fagbevegelsens senter for forskning utredning og dokumentasjon. Den er første bok i en serie FAFO-publikasjoner fra Tiden Norsk Forlag-

Forfatter Ole Berrefjord og Per Heum er siviløkonomier og ansatt ved Industriøkonomisk Institutt, IØI. Begge har tidligere vært tilknyttet maktutredningen.

  • Publisert: 1. januar 1983
  • Ordrenr. 010