Skip to main content
  • Elin Svensen

Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse

  • Fafo-rapport 322
  • Fafo-rapport 322
Bakgrunnen for denne rapporten er et ønske om å undersøke hvordan opplæringstilbudet for arbeidsledige voksne med svak kompetanse ivaretas. Rapporten gir en oversikt over grunnskoleopplæring, videregående opplæring og arbeidsmarkedstiltak for voksne, arrangert av henholdsvis kommuner, fylkeskommuner og arbeidsmarkedsetaten. Hovedspørsmål som reises i rapporten er hvilke opplæringstilbud som finnes, og hvordan disse er iverksatt. Videre undersøkes grad av samarbeid mellom ulike instanser, samt erfaringene fra arbeidet med å innpasse voksne arbeidssøkere med svak kompetanse i arbeidslivet. Begrepet «svak kompetanse» betegner i denne sammenheng personer som ikke har fullført videregående skole. Dette kan være personer som mangler fullført grunnskole, eller som har fullført grunnskole men ikke har annen utdanning. Det kan også dreie seg om personer som har påbegynt, men ikke fullført, videregående opplæring. Rapporten viser at flertallet av de registrerte arbeidssøkerne hos arbeidsmarkedsetaten har svak kompetanse slik svak kompetanse er definert i denne sammenheng, og at opplæringstilbudene til denne gruppen varierer mye fra sted til sted.
  • Publisert: 24. mars 1999
  • Ordrenr. 322
Last ned publikasjonen