Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

  • Fafo-rapport 518
  • Fafo-rapport 518

Tema for rapporten er arbeidstakerorganisering og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv. Blant de spørsmål som stilles, er: Hva er status når det gjelder disse kollektive institusjonenes tilstedeværelse i arbeidslivet? Hvor store forskjeller er det mellom ulike deler av norsk arbeidsliv? Hva kjennetegner arbeidstakere som ikke er organisert, og hvilke utfordringer møter organisasjonene som ønsker å nå disse? Hvordan er styrkeforholdet mellom de ulike hovedorganisasjonene? I rapporten ser vi også på utviklingen over tid. Er det slik at de kollektive institusjonene er i ferd med å svekkes i norsk arbeidsliv? Eller er det slik at man fortsatt kan rapportere om stabil tilstedeværelse?
Datagrunnlaget er en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen 2. kvartal 2004. I tillegg benyttes data fra tidligere arbeidskraftundersøkelser samt registeropplysninger fra arbeidstakerorganisasjonene.

  • Publisert: 11. februar 2006
  • Ordrenr. 518
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet