Skip to main content
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Beret Bråten

Oslo er fortsatt en delt by

Levekår, trygghet og tillit

  • Fafo-notat 2023:11
  • Fafo-notat 2023:11

Det er 30 år siden Fafo gjennomførte levekårsundersøkelsen som resulterte i rapporten «Oslo: den delte byen?». Den dokumenterte positive og negative sider ved Oslofolks liv. De fleste var fornøyd med livet og med byen de bodde i. De trivdes, tok utdanning og fikk seg jobb. De stiftet familie og hadde venner.

Men bak gjennomsnittstallene skjulte det seg store levekårsforskjeller. Det var tydelige forskjeller mellom bydelene, og det var opphopning av levekårsproblemer. Jo lengre inn mot indre øst man kom, jo større ble andelen som hadde mange levekårsproblemer samtidig. Dette notatet tar opp tråden og presenterer funn fra en undersøkelse med svar på noen av de samme spørsmålene som vi stilte i 1993.

  • Publisert: 2. september 2023
  • Ordrenr. 10389