Skip to main content
  • Jon Horgen Friberg og Line Eldring

Polonia i Oslo 2010

Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden

  • Fafo-rapport 2011:27
  • Fafo-rapport 2011:27

Polske arbeidsinnvandrere har etter EU-utvidelsen i 2004 blitt den største innvandrergruppen i Norge. Likevel har kunnskapen om hvordan disse arbeidstakerne har det i Norge vært svært begrenset. I 2006 gjennomførte Fafo en studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet, kalt Polonia i Oslo. I 2010 gjentok vi undersøkelsen, og i denne rapporten gir vi et nytt innblikk i hvordan de polske arbeidsinnvandrerne i Oslo lever, og om situasjonen deres har endret seg. Rapporten gir svar på følgende spørsmål: Hva kjennetegner de polske arbeidsinnvandrerne i Oslo, og hvilke motiver har de hatt for å komme til Norge? Hvor i arbeidsmarkedet befinner de seg, og hva slags lønns- og arbeidsvilkår har de? Lærer de seg norsk? Hvordan forholder de seg til norske fagforeninger? Og hvilke planer har de for framtiden?

  • Publisert: 22. februar 2011
  • Ordrenr. 20218
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet
  • Arbeids- og sosialdepartementet