Skip to main content
  • Line Eldring og Paulina Trevena

Polsk byggenæring i bevegelse

  • Fafo-notat 2007:05
  • Fafo-notat 2007:05

Polsk arbeidskraft har i de siste årene blitt en stadig viktigere ressurs for den norske byggenæringen. Men hvordan er tilstanden i polsk byggenæring snart tre år etter EU-utvidelsen? Denne rapporten gir en oppdatert analyse av situasjonen, og tar for seg temaer som markedsutviklingen i Polen, arbeidskraftsituasjonen, lønnsutvikling og migrasjon – og hvilke konsekvenser utviklingen kan ha for tilstrømmingen av arbeidskraft til norsk byggenæring. Prosjektet er utført på oppdrag av Byggenæringens Landsforening (BNL) og tidsskriftet Byggeindustrien.

  • Publisert: 4. januar 2007
  • Ordrenr. 10025
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere