Presentasjoner

Rapportsøk

Faktorer som henholdsvis hemmer og fremmer seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå

Tove Midtsundstad

Faktorer som henholdsvis hemmer og fremmer seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet