Skip to main content

Hatytringer mot funksjonshemmede - omfang, uttrykk og konsekvenser

Presentasjoner |  2016
18. juni 2019

Vedeler, J. S., Olsen, T. & Elvegård, K. (2016). Hatytringer mot funksjonshemmede - omfang, uttrykk og konsekvenser. Paper presentert ved Forskning om funksjonshemming, den 7. nasjonale forskningskonferanse, Trondheim, 9. og 10. mai 2015.

Fafo-forskere