Presentasjoner

Rapportsøk

Bedriftsdemokrati eller lokaldemokrati? Om Longyearbyens utvikling fra "company town" til "kommune"

Line Eldring

1999
Bedriftsdemokrati eller lokaldemokrati? Om Longyearbyens utvikling fra "company town" til "kommune"