Skip to main content

Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv.

  • Presentasjoner  | 
  • 2015
  • 27. september 2016

Hanne C. Kavli (2015). Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv. Foredrag på konferansen «Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere» i regi av JobbAktiv, Gardermoen. 11 november

Fafo-forskere